Deltag I kampen mod madspild

Ressourcespild er et etisk, klimamæssigt og økonomisk problem for samfundet. Spildet finder sted i hele værdikæden fra jord til bord, og igen fra bord til jord. Madspild kosterne danskerne 13,5 milliarder kroner om året, så det er vigtigt at nedbringe madspildet. Men det er også vigtigt at udnytte de ressourcer, der er i vores madaffald. Kun 41% af det organiske affald bliver genanvendt. Langt det meste forbrændes, hvilket medfører en uhensigtsmæssig høj udledning af CO2.

Gennem forebyggelse, sortering og genanvendelse kan vi tænke forbrug og forretning på en ny og grønnere måde. I REFOOD mærket tror vi på intelligent og professionel genanvendelse, hvor ressourceeffektivitet og miljø er kernen, og hvor mulighederne for upcycling af affaldshierarkiet altid er i fokus.

BEREGN VÆRDIEN AF DIT MADAFFALD

Indtast vægten af dit madaffald

kg
Linie nach links
Carrots icon
8.15
Kg gulerødder kan blive gødet
Linie mittig
House icon
8.15
Kg CO2 kan spares
Linie nach links
House icon
8.15
Dages opvarmning af en husstand

Et du i tvivl om, hvad dit madaffald indeholder af ressourcer, kan du beregne værdien af dit madaffald her.

Beregneren har vi fået lov til at låne af Daka ReFood, som også er en af REFOOD mærkets stiftere. Forudsætningerne for beregningerne er baseret på rapport af Henrik Wenzel, Syddansk Universitet.

Skriften på væggen

I dag smider Danmark årligt 1 million tons madaffald ud, hvoraf 750.000 tons madaffald kommer fra fødevaresektoren, der dækker over detailhandlen, hoteller, institutioner og storkøkkener.