Pressemeddelelser

Gå tilbage til oversigten

Grundfos’ ambition om bæredygtighed ses også i kantinerne


29. september 2014 | I Grundfos arbejder man fokuseret på at skabe bæredygtige og innovative løsninger. Dette gennemsyrer koncernen som helhed, også kantinerne i Bjerringbrokoncernen, hvor man aktivt arbejder med nye løsninger, som kan bidrage til målet om, at halvere madspildet.

Stort fokus på reduktion af madspild
Grundfos i Bjerringbro er en af Danmarks største produktionsvirksomheder, som med sine 12 kantiner, der hver dag bespiser 3.000 mennesker, har mulighed for at gøre en væsentlig forskel når det kommer til reduktion af madspild. Derfor er det lige så vigtigt, at være fokuseret på optimal udnyttelse af ressourcerne i kantinerne, som i alle andre dele af Grundfos. Jakob Olesen, som er kantineleder for de 60 medarbejdere i kantinerne, har igennem de seneste år sat fokus på reduktion af madspild. Igennem øget fokus har man fået et bedre overblik over, hvor man kan minimere madspildet. Det er blevet prioriteret højt, at man ikke overproducerer, hvilket bygger på erfaring og vidensdeling imellem medarbejderne. På den måde har man reduceret madspildet betragteligt. Målet er at halvere madspildet over de kommende år. Man forsøger desuden at udnytte sæsonens grøntsager, og opfordrer gæsterne til ikke at tage mere på tallerkenerne, end de kan spise. Dette hjælpes også på vej af mindre tallerkener i buffeten, som ellers kan være en af de steder, hvor madspild opstår.

Sortering er afgørende
Et af de vigtigste tiltag i Grundfos’ kantiner har været forbedret sortering af affald. Det har medført, at man nu har mulighed for at sende det madaffald, som uundgåeligt opstår, afsted til en optimal udnyttelse af ressourcerne gennem genanvendelse, frem for den traditionelle forbrænding hvor værdifulde ressourcer går til spilde. Denne udvikling er bl.a. grundlagt igennem workshops, hvor personalet er blevet uddannet i at sortere på den rigtige måde. ”Reduktion af madspild er en løbende læringsproces, derfor er det vigtigt at man hele tiden udveksler viden mellem medarbejderne, for på den måde at drage størst mulig fordel af de erfaringer man gør”. Siger Jakob Olesen – Kantineleder Grundfos’ kantiner.I Grundfos kantiner, sorteres affaldet omhyggeligt, så genanvendelsen bliver så nem som muligt.
Innovation er en del af DNA’et i Grundfos, og derfor arbejder man også i kantinerne med at udvikle og variere det som serveres. Men man er også åben for nye tiltag, og vil gerne synliggøre den indsats som ydes. Derfor er Grundfos’ kantiner blevet medlem af REFOOD mærket. På den måde er det nu muligt at vise omverdenen, og ikke mindst alle medarbejderne i Grundfos, at køkkenerne gør en stor indsats. Grundfos har tilmeldt sig seks madspildsforbyggende initiativer, og derudover komposteres eller sendes madaffaldet til genanvendelse.

Ideen bag REFOOD mærket
REFOOD mærket er en tillidsbaseret certificering, som er udarbejdet i samarbejde mellem Stop Spild Af Mad, Landbrug & Fødevarer, Agro Business Park, Unilever Food Solutions og Daka ReFood. Formålet er at synliggøre fødevareproducenters indsats for at minimere madspild, og øge genanvendelse. REFOOD

Download