Pressemeddelelser

Gå tilbage til oversigten

Med REFOOD mærket sætter Skolerne i Oure yderligere fokus på madspild


25. juni 2014

Skolerne i Oure Sport & Performing Art på Sydfyn er blandt de første medlemmer af REFOOD mærket, og kan nu synliggøre, deres indsats for at reducere madspild og støtte genanvendelse.

Har allerede fokus på madspild
Skolerne i Oure vil fremover igennem det nye REFOOD mærke kunne synliggøre deres initiativer for at reducere madspild. Skolerne i Oure har blandt andet afholdt en temauge omkring mindre madspild i efteråret 2013. Temaugen var med til at øge fokus blandt elever og kursister såvel som lærere, og vil fremadrettet blive en tilbagevendende begivenhed. Som elev eller kursist på Skolerne i Oure er man en del af den daglige drift af Spisehuset, som er samlingsstedet for de 1050 elever, kursister og medarbejdere på Skolerne i Oure. Som del af opholdet på Skolerne i Oure er man en uge i Spisehusets køkken. Her undervises man bl.a. i hvad der kan gøres for at minimere madspild. Man arbejder desuden med at synliggøre problematikken omkring madspild, igennem forskellige initiativer, der både udfordrer, men også oplyser elever og kursister.

Ambitiøse målsætninger
Skolerne i Oure opfylder REFOOD mærkets krav, om, at man tager hånd om sit madaffald, så det genanvendes på den bedst mulige måde. Skolernes affald afhentes og omdannes bl.a. til biogas, biodiesel og gødning. 
”På Skolerne I Oure arbejder vi målrettet med at reducere vores madspild, og har ambitioner om at halvere vores madaffald fremadrettet” siger Jonathan Sales – Medlem af Spisehusets ledelse.

Igennem denne håndtering af madaffald, og store fokus på synliggørelsen af madspildet vil man tage ansvar og skabe forandring. Men det er ikke kun i form af reduktioner, Skolerne i Oure gør en indsats. Man arbejder aktivt på at monitorere forbrug og madspild i hverdagen, så man kan sætte ind de rigtige steder, fx har man også stor fokus på at servere lokale sæsonvarer, og udnytte overskydende råvarer i dagens retter.

Ideen bag REFOOD mærket
REFOOD mærket er en tillidsbaseret certificering, som er udarbejdet i samarbejde mellem Stop Spild Af Mad, Landbrug & Fødevarer, Agro Business Park, Unilever Food Solutions og Daka ReFood. Formålet er at synliggøre fødevareproducenters indsats for at minimere madspild, og øge genanvendelse. REFOOD mærket henvender sig til hoteller, restauranter, skoler, institutioner og andre organisationer at synliggøre deres indsats, samtidig med at det er en motivationsfaktor for andre til at komme på banen. 

”Vi ser REFOOD mærket som et bidrag til regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden Affald” og ambitionen er at opnå 10.000 medlemmer inden 2020. Derfor arbejdes der ihærdigt på, at sprede det gode budskab, hvilket Skolerne i Oure bidrager til ved at være med helt fra start.” Jean-Luc Frast – Forretningsudviklingschef i Daka ReFood.

Download