Pressemeddelelser

Gå tilbage til oversigten

Årsberetning 2021: Sammenslutningen REFOOD mærket


8. juni 2022

 

Foreningen er stiftet i 2013 med det formål at arbejde mod madspild og for øget genanvendelse af organiske ressourcer i fødevare- og servicesektoren.

Foreningen er stiftet af Landbrug & Fødevarer, Stop Spild Af Mad, Daka ReFood, Food & Biocluster Denmark (tidligere Agro Business Park) og Unilever Foodsolution - Unilever Foodsolution har trak sig fra stifter-kredsen i 2020.

Bestyrelsen består af stifterne: Selina Juul, Stop Spild Af Mad, Lars Brødsgaard, Daka, Kathrine Vejgaard Stage, Food & Biocluster Denmark, Klaus Jørgensen, L&F, Medlemmerne: Henrik Seierø, ISS, Henrik Ingemand, Arp Hansen, Partnere: Lene Viets, Hotel- og Restaurantskolen, Rune Friberg, E-Smiley, Støttere: Virksomheder eller privatpersoner. Der er pt. ingen repræsentanter herfra.

Medlemsgrundlaget
Foreningen har i 2021 haft en tilgang af ca. 150 nye medlemmer og foreningen tæller nu 1.463 medlemmer.

Ved seneste generalforsamling i 2021 indtrådte Henrik Ingemand, ARP Hansen Hotel Group som repræsentant for medlemsniveauet i bestyrelsen.

Årets aktiviteter
Året var præget af Covid-19, hvilket har betydet aflyste møder, online møder samt lav aktivitet med kunder. Miljøstyrelsen kom med Nye tal for Madspild (og genanvendelse), hvilket viser, at problemstillingen med madspild stadig er meget aktuel og der er fortsat meget at gøre for Refoodmærket.

Grundlæggende har foreningens arbejde været fokuseret omkring:

  • at iværksætte og vedligeholde aktiviteter der øger kendskabet til madspild og genanvendelse
  • at tilbyde eller videreformidle værktøjer til medlemmerne
  • at bidrage til den offentlige debat
  • at varetage og fremme den tillidsbaserede mærkningsordning Refoodmærket for medlemmerne

Mange aktiviteter foregår direkte i foreningens navn, men en del sker også ude i de enkelte bestyrelsesmedlemmers egne virksomheder. F.eks. har foreningen afviklet et digitalt kompetenceforløb med 5 workshops – med ca. 30-50 deltagere pr. gang. I workshop’sne var der fokus på værdikæden og det var stifterne, som var værter for de enkelte workshops. Selve aktiviteterne blev gennemført af Food & Biocluster Denmark.

Foreningen har også markedsført workshops med Rune og Marco. Det har været en opfølgning på udgivelsen af bogen Retake your Foodwaste. Bogen og workshops er tilgængelige for alle og kan bookes via vores hjemmeside refoodlabel.dk.

Rekruttering af medlemmer
Der forsøges løbende at rekruttere nye medlemmer både via de sociale medier men også via sælgerne i Daka Refood.

Materialer opdateres løbende så de kan bruges til rekruttering. Og så er der i årets løb også lavet et nyt postkort, som også giver god mulighed for synlighed overfor potentielle medlemmer.

Kommunikation til og fra medlemmerne
Hen over året har vi udsendt en række nyhedsbreve til alle medlemmerne med gode indsigter, erfaringer og inspiration fra øvrige medlemmer af foreningen.

VI har introduceret #refoodlabel. Dette kan i denne digitale verden hjælpe os med at opsamle al den gode kommunikation, der udsendes på tværs af alle de digitale platforme og gøre det nemmere at øge udbredelsen af de enkelte historier til et endnu større netværk. Udover at bestyrelsesmedlemmerne deler en masse historier, så er Refoodmærket også kommet på instagram (140 følgere) og LinkedIn (315 følgere). Det er en god platform for kommunikation til medlemmerne samt rekruttering af nye. Daka Refood er også på Facebook og her er der 2.500 følgere.

Aktiviteter henvendt mod medlemmerne og omverdenen
Udover diverse workshops, så er bestyrelsesmedlemmerne også aktive debattører på de digitale platforme samt konferencer bl.a. på FoodExpo i Herning og Madens Folkemøde på Engestofte Gods på Lolland.

Refoodmærket blev indstillet til Nordisk Råds Miljøpris (af Comwell). Foreningen vandt desværre ikke, men det gav god omtale blot at være indstillet. Prisen gik til den store klimadatabase, som er udviklet af Concito med støtte fra Salling Fondene.

Forventninger til fremtiden
Foreningen har en klar ambition om fortsat at øge tilslutningen til foreningen og dens formål – medlemstallet forventes at stige minimum i takt med de forgangne år og forhåbentlig endnu mere i kraft af den øgede fokus på klimaet og jordens ressourcer.

Bestyrelsen har igangsat en strategiproces i slutningen af 2021, som skal færdiggøres i 2022. Det vil sætte retning for de kommende års arbejde i foreningen.